gisheLogo

فرم معرفی پزشکان فارسی زبان در ترکیه

همراهانی که در شهرهای ترکیه زندگی می کنند ، لطفا در شهرهای مختلف ترکیه پزشکانی که میشناسید از طریق فرم زیر به ما معرفی کنید تا بتونیم لیست پزشکان فارسی زبان در ترکیه را تکمیل کنیم .

معرفی پزشک